ненависть

ненависть
НЕНАВИСТ|Ь (104), И с. Ненависть:

боле вьсего ѥсть зъла˫а ненависть братьнѧ. (ἡ μισαδελφία) Изб 1076, 188; по повиньномѹ бо и вина вс˫ако. и ненависть (τὸ... βδελυκτόν) ЖФСт XII, 110; падени˫а же таковыѧ части. сѹть всѣмъ ˫авѣ зависть. ненависть. гнѣвъ. (τὸ μῖσος) КЕ XII, 239а; како възлюблю тѧ г҃и ˫ако ненависти испълнь ѥсмь. СбТр XII/XIII, 60; хотѧ помрачити д҃шю гнѣвомь и ненавистию. ПНЧ 1296, 34; мы же въздыхаемъ д҃нь i нощь пекѹщесѧ о iмѣнии. i о ненавiсти бра(т)и. ЛН XIIIXIV, 123 (1238); и свершеною ненавистью възненавидѣхъ. и врази быша мнѣ. (μῖσος) ΓΑ XIIIXIV, 99г; и бы(с) ненависть межю ими. люта. ЛЛ 1377, 136 об. (1186); ѡрудиѥ ненависть имать Псалт XIV, 98 (гадат. приписка); ѿ непри˫азнь ненависть нападаѥть. ЗС XIV, 31; въста... лютость на кротость. ненависть на любовь. МПр XIV, 5; Любы безгодна˫а по(д)бна ѥсть ненависти. (τ‹ῷ› μισεῖν) Пч к. XIV, 22; Четырми деле(с) теменъ бываѥ(т). ѹмъ. ненавистью дру(г) дру(г). похуленiѥмь. рвеньѥмь. зло.с҃.вье(м). КВ к. XIV, 292а; i многа есть ѹбо ненависть на на(с) ѿ нихъ. СбПаис XIV/XV, 101 об.; покажю к нынѣшнимъ ненависть и вѣчна˫а възлюблю. (τὸ... μῖσος) ЖВИ XIVXV, 59б; и створи има враждѹ. и тако ненависть вложи има. ˫ако не хотѧщема ни видити себе в лице. и ѹклонити(с) дрѹгѹ ѿ дрѹга. ПКП 1406, 123г; исѧкънѹ любы ихъ. и ненависть имъ ѹмножаше(с) Пал 1406, 51а; Потом же вложи дь˫аволъ ненависть во два Самовитовича. ЛИ ок. 1425, 293 (1281).


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Синонимы:

Антонимы:

Полезное


Смотреть что такое "ненависть" в других словарях:

 • ненависть — ненависть …   Орфографический словарь-справочник

 • Ненависть — интенсивное, длительное, отрицательно окрашенное чувство, отражающее неприятие, отвращение и враждебность к объекту ненависти (человеку, группе, неодушевленному предмету, явлению) [1] [2]. Вызывается как какими либо действиями объекта, так и… …   Википедия

 • НЕНАВИСТЬ — чувство, естественно возникающее по отношению к тому, кто вас в чем то превосходит. Амброз Бирс Ненависть месть труса за испытанный страх. Джордж Бернард Шоу Ненависть это гнев слабых. Альфонс Доде Ненависть слабых менее опасна, нежели их дружба …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Ненависть —  Ненависть  ♦ Haîne    «Единственная универсальная вещь, – сказал мне как то Бернар Кушнер (***), – это ненависть!» Он как раз тогда только что вернулся из одной из своих гуманитарных поездок, вплотную соприкоснувшись с ужасами современного мира …   Философский словарь Спонвиля

 • НЕНАВИСТЬ — НЕНАВИСТЬ, ненависти, мн. нет, жен. Чувство сильнейшей вражды. «Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом …   Толковый словарь Ушакова

 • ненависть — См. вражда, отвращение питать ненависть... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ненависть вражда, отвращение; охлофобия, злоба, нелюбовь, мизантропия, человеконенавистничество …   Словарь синонимов

 • НЕНАВИСТЬ — противоположность любви; антипатия, доходящая до аффекта, до страсти. Ненависть и любовь в учении Эмпедокла – это движущие силы развития. Согласно глубинной психологии, ненависть часто является вытесненной любовью, перешедшей в свою… …   Философская энциклопедия

 • ненависть — безграничная (Баранов); беспросветная (А.Каменский); глубокая (Куприн); глухая (Баранов); жгучая (Башкин, Серафимович, Тимковский, Фруг); мрачная (А.Каменский); неугасимая (Серафимович); неутолимая (Серафимович); острая (Куприн); отчаянная… …   Словарь эпитетов

 • ненависть — (неправильно ненависть) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • НЕНАВИСТЬ — НЕНАВИСТЬ, и, жен. Чувство сильной вражды, злобы. Питать, испытывать н. к кому н. Н. душит кого н. (обуревает). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • НЕНАВИСТЬ — англ. hate; нем. Ha?. Глубокое эмоциональное отношение субъекта к к л объекту (индивиду, группе и т. д.), характеризующееся чувством гнева, враждебности, отвращением, желанием причинить им боль или вред. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 …   Энциклопедия социологии


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»